Bezdarbnieka pabalsts

Darba zaudēšana nav patīkama, tā var izsist pamatu no kājām, bet vienlaikus var būt arī sākums, kam daudz labākam. Lai iegūtu laiku apdomāties par to, ko turpmāk dzīvē darīt un šajā pārejas periodā sniegtu finansiālu atbalstu tev, visticamāk, ir pieejams bezdarbnieka pabalsts.

Lai saņemtu pabalstu vispirms ir 1) jāiegūst bezdarbnieka statuss (piešķir NVA). Kad tas iegūts ir 2) jāpiesakās bezdarbnieka pabalstam (VSAA).

Skan sarežģīti? Turpinājumā iziesim visam cauri soli pa solim. Visus iesniegumus varēsi iesniegt elektroniski. Sākam.

Kam pienākas bezdarbnieka pabalsts?

Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš atbilst šīm prasībām:

 1. zaudējis darbu un saņēmis bezdarbnieka statusu;
 2. kopējais apdrošināšanas stāžs ir vismaz 1 gads;
 3. par viņu Latvijā ir veiktas obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumiem. Minimums 12 mēnešus, pēdējo 16 mēnešu laikā (pirms bezdarbnieka statusa saņemšanas).

Īpaši gadījumi:

Bezdarbnieka pabalsts neatkarīgi no iepriekš minētā pienākas cilvēkam, kurš ir:

 1. atguvis darbaspējas pēc invaliditātes VAI
 2. ir kopis bērnu ar invaliditāti līdz viņa 18 gadu vecumam.

Lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu šajās īpašajās situācijās, bezdarbnieka statusam ir jāreģistrējas 1 mēneša laikā kopš izpildās šie apstākļi.

Kad esi saņēmis bezdarbnieka statusu, aizpildi šo VSAA veidlapu internetā (atvērsies saite uz portālu Latvija.lv. Jāapstiprina sevi ar internetbanku vai e-Parakstu.)

Kam pienākas bezdarbnieka statuss?

Pieteikties bezdarbnieka statusam drīkst jau nākamajā dienā pēc darba attiecību pārtraukšanas. Lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā, savukārt statuss tiek piešķirts no iesnieguma saņemšanas dienas.

Lai saņemtu bezdarbnieka statusu pieteikuma iesniedzējam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 1. Vismaz 15 gadus vecs;
 2. Nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju, skat. Likumu par Valsts Sociālo apdrošināšanu);
 3. Nemācās klātienē pamatskolā vai vidusskolā;
 4. Nesaņem vecuma pensiju (t.sk. priekšlaicīgu);
 5. Nav valsts apgādībā;
 6. Nav ieslodzījuma vietā (izņēmums – atklātie cietumi un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija)
 7. Neveicat komercdarbību (tā drīkst būt apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem);
 8. Nav pašnodarbinātais (var pieteikties, ja ienākumi nesasniedz minimālo algu);
 9. Meklē darbu un ir gatavs sākt strādāt uzreiz.

Kā pieteikties bezdarbnieka statusam?

Bezdarbnieka statusam iespējams pieteikties klātienē – Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs, iemetot aizpildītu iesniegumu (veidlapa pieejama šeit) NVA pastkastītē vai internetā. (Pandēmijas ierobežojumu laikā pieteikšanās pabalstam klātienē nav iespējama).

Lai pieteiktos bezdarbnieka statusam klātienē veiciet šādas darbības:

 1. Pieslēdzieties NVA CV un Vakanču portālam. Klikšķiniet uz izvēlnes “Pieslēgties” un apstipriniet savu personību ar internetbankas pieejas kodiem vai e-parakstu.
 2. Klikšķiniet “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam” un izvēlēties sadaļu “Pieteikties bezdarbnieka statusam”.
 3. Norādiet sev tuvāko NVA filiāli vai to NVA filiāli ar kuru vēlaties sadarboties. (Ņemiet vērā, ka jums var būt nepieciešams doties uz NVA filiāli arī personīgi.)
 4. Aizpildiet sadaļas, kas attiecas uz bezdarbnieka pabalstu.
 5. Apstipriniet iesniegumu noklikšķinot uz izvēlnes “Pieteikties bezdarbnieka statusam”

 

Kad esi saņēmis bezdarbnieka statusu, aizpildi šo VSAA veidlapu internetā (atvērsies saite uz portālu Latvija.lv. Jāapstiprina sevi ar internetbanku vai e-Parakstu.)

Iesniegumu VSAA vari iesniegt arī pa pastu (veidlapa pieejama šeit, atvērsies .pdf dokuments) vai klātienē VSAA filiālēs (ja pieņem apmeklētājus), līdzi ņemot pasi vai ID karti.

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai noraidīšanu saņemsi e-pastā vai citā, sevis izvēlētā veidā, ko norādīsi iesniegumā.

Kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu? Cik liels būs mans pabalsts?

Pieņemot lēmumu par bezdarbnieka pabalsta apmēru, VSAA ņem vērā tavu aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Pabalsta apmēru arī nosaka kopējais apdrošināšanas stāžs (skat. tabulu zemāk). Jo ilgāk esi strādājis, jo procentuāli lielāku pabalstu no algas kopējā apmēra saņemsi.

Vidējo iemaksu algu rēķina par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2 mēnešus pirms tā mēneša, kurā ieguvi bezdarbnieka statusu.

Aprēķinā neiekļauj tos 2 mēnešus, kurā bijusi visaugstākā un viszemākā alga. Piemēram, atvaļinājumu un bezalgas atvaļinājumu vai mēnesi, kurā saņēmi īpašas piemaksas.

Īpaši gadījumi:

 1. Bērna kopšanas atvaļinājums;
 2. Bezalgas atvaļinājums bērna kopšanai;
 3. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
 4. Nestrādāji un saņēmi vecāku pabalstu.

Visās šajās 4 situācijās darba devējs nemaksā apdrošināšanas iemaksas. Lai varētu aprēķināt bezdarbnieka pabalstu VSAA speciālisti rēķina vidējās apdrošināšanas iemaksas algas no brīža, kad devies rūpēties par bērnu.

Kā saņemt lielāku pabalstu? Centieties nodrošināt lielāku vidējo iemaksu algu vismaz par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2 mēnešus pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas.  Jo vairāk pelnīsiet, jo lielāks būs bezdarbnieka pabalsta apmērs.

 

Apdrošināšanas stāžsPabalsta apmērs no vidējās iemaksu algas
1 – 9 gadi (ieskaitot)50%
10 – 19 gadi (ieskaitot)55 %
20 – 29 gadi (ieskaitot)60 %
30 gadi un vairāk65 %

 

Cik ilgi tiek izmaksāts bezdarbnieka pabalsts?

Bezdarbnieka pabalstu izmaksā ne ilgāk kā 8 mēnešus. Jāņem vērā, ka pirmajos mēnešos pabalsts tiek izmaksāts pilnā apmērā, bet nākamajos tā apmērs pakāpeniski samazinās.

 • 1. un 2. mēnesis – saņemsi pilnā apjomā no piešķirtā apmēra;
 • 3. un 4. mēnesī –  saņemsi 75 % no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;
 • 5. un 6. mēnesī –  saņemsi 50 % no piešķirtā pabalsta;
 • 7. un 8. mēnesī –  saņemsi 45 % no piešķirtā.

Svarīgi – pabalsta apmērs tiek rēķināts pa dienām. Tas nozīmē, ka mēnešos ar mazāku darbadienu skaitu, bezdarbnieka pabalsts tiks izmaksāts mazākā apjomā.

COVID-19 atbalsta pasākumu laikā saņemtā pabalsta apjoms un laiks, kurā tas tiek piešķirts var tikt pagarināts. Konsultējieties ar VSAA.

Īpaši gadījumi, kuros bezdarbnieka pabalsts netiek maksāts:

 • slimības vai maternitātes pabalsta izmaksas laikā,
 • vienlaicīgi ar vecāku pabalstu.

Svarīgi: Ja tiek maksāts bezdarbnieku pabalsts, netiek maksāta izdienas pensija, atlīdzība par darbspēju zaudējumu un atlīdzība par apgādnieka zaudējumu.

 

Cik ātri es saņemšu bezdarbnieka pabalstu?

Lai veicinātu paredzamu un ilgtspējīgu darba vides veidošanu kā arī godprātīgu darba ņēmēja rīcību, Latvijas likumos ir noteikti atšķirīgi termiņi pabalsta izmaksai. Ir paredzēti 2 varianti:

 • Darba attiecības pārtrauc pēc darba devēja iniciatīvas vai abu pušu vienošanās – pabalstu piešķir no dienas, kad VSAA saņem iesniegumu (izmaksā nākamajā mēnesī).
 • Darba attiecības pārtrauc pēc darbinieka vienpersoniskas vēlmes vai konstatējot darbinieka pārkāpumu – bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts ne ātrāk kā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas (izmaksa pirmo reizi ne ātrāk kā 3. mēnesī pēc darba attiecību pārtraukšanas).

Tas nozīmē, ka darbiniekiem, kas plāno iet prom no darba ir jau laicīgi jābrīdina darba devējs un jācenšas, lai darba attiecības tiktu pārtrauktas pēc abpusējas vienošanās.

COVID-19 pandēmijas seku ierobežošanas apstākļos var būt spēkā īpaši noteikumi. Konsultējieties ar VSAA.

Kā es saņemšu naudu?

Bezdarbnieka pabalsta izmaksa vairumam Latvijas iedzīvotāju tiek veikta uz norādīto bankas kontu. Otra iespēja ir saņemt pabalstu Latvijas pasta norēķinu sistēmas kontā.

Bezdarbniekiem, kas pabalsta saņemšanas periodā kā pastāvīgo dzīvesvietu ir deklarējis ES vai EEZ valsti var tikt piedāvāta iespēja saņemt pabalstu kontā konkrētās valsts (ārzemēs) bankā.

Pabalsta izmaksa skaidrā naudā ne Latvijā, ne uz ārzemēm nav iespējama.

Ja vēlaties uzlabot savu finanšu un budžeta plānošanu, ielūkojieties sadaļā Kalkulatori.

Kopsavilkums un secinājumi par pabalsta saņemšanu

Bezdarbnieka pabalsta izmaksai Latvijā ir izveidota detalizētā, taču reizē arī salīdzinoši vienkārša sistēma. Lielāko darbu paveic elektroniskās sistēmas un visu dokumentu noformēšanas procedūru var paveikt internetā.

Sāciet ar pieteikšanos bezdarbnieka statusam NVA. Kad tas izdarīts, piesakieties bezdarbnieka pabalstam VSAA. Viņi aprēķinās, cik liels pabalsts jums pienākas. Ja ir dokumenti, kas apliecina strādāšanu līdz 1995. gadam un VSAA datu bāzē šī informācija nav iekļauta, tos vajadzēs nogādāt uz VSAA filiāli.


Papildus informācija