Minimālā alga

Minimālā darba alga ir zemākais mēneša darba atalgojums, ko darba devējiem ir obligāti jānodrošina darbiniekiem par pilnu darba slodzi normāla darba laika ietvaros.

Kopš neatkarības atjaunošanas minimālā alga Latvijā ir pieaugusi vairākus simtus reižu. Vai kāds vēl atceras 1991. gadu, kad mazākais oficiālais mēneša atalgojums bija 0,83 Ls? Protams, lielu daļu no pieauguma ir “noēdusi” inflācija, taču aplūkojot minimālās algas likmes pa gadiem (skat. tabulu) varam brīnīties par to kā laika gaitā ir palielinājusies mūsu rocība.

Minimālā alga 2024. gadā

2024. gadā minimālā mēnešalga ir 700 EUR. Tas būs par 80 EUR vairāk nekā 2023. gadā.  Statistika liecina, ka minimālo atalgojumu un mazāk Latvijā saņem vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku.

Minimālās algas izmaiņas 1991. – 2024. gadam

GadsSpēkā stāšanās datutmsMinimālā mēneša darba algaMinimālā stundas tarifa likme
19911. janv.0,83 Ls
19911. apr. 0,95 Ls0,006
19911. sept.1,3 Ls
199115. nov.1,4 Ls
19921. janv.2,3 Ls
19921. febr.3,35 Ls
199216.apr.5 Ls0,03
19921. jūn.7,5 Ls0,04
19931. maij.15 Ls0,09
19941.apr.22,5 Ls0,133
19941.okt.28 Ls0,165
19961.apr. 38 Ls0,225
19981. janv.42 Ls0,251
19991. janv.50 Ls0,296
20011. jūl.60 Ls0,355
20021. jūn.60 Ls0,357
20031. janv.70 Ls0,419
20041. janv.80 Ls0,474
20061. janv.90 Ls0,535
20071. janv.120 Ls0,713
20081. janv.160 Ls0,962
20091. janv.180 Ls1,083
20101. janv.180 Ls1,083
20111. janv.200 Ls1,189
20121. janv.200 Ls1,189
20131. janv.200 Ls1,203
20141. janv.320 EUR1,933
20151. janv.360 EUR2,166
20161. janv.370 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
20171. janv.380 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
20181. janv.430 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
20211. janv.500 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
20221. janv.500 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas
20231. janv.620 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas
20141. janv.700 EURAprēķina 1x mēnesī pēc formulas

 

(Avots: Labklājības ministrija,)

Kas nosaka minimālās algas lielumu?

Mazākā iespējamā atalgojuma par pilnu darba dienu apmēru Latvijā reglamentē Darba likums un  Ministru kabineta (MK) noteikumi.

Darba likuma 61. pants (skat. šeit) nosaka, ka minimālā darba samaksa nevar būt mazāka par MK noteikto.  Šobrīd spēkā esošie MK noteikumi Nr. 56  (24.11.2015.)“Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (skat. šeit) paredz, ka minimālā alga ir 500 EUR.

Minimālā stundas likme

Minimālo stundas likmi Latvijā nosaka pēc speciālas formulas, kas iekļauta jau pieminētajos MK noteikumos 3. pantā.

Minimālās stundas likmes formula: TLmin = MDA / h

  • TLmin– minimālā stundas tarifa likme EUR;
  • MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga saskaņā ar MK noteikumu  punktu;
  • h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Svarīgākais, kas jāzina darba ņēmējam – neatkarīgi no darba dienu skaita mēnesī darbiniekam par pilnu darba slodzi ir jāmaksā vismaz minimālā alga. Nav pieļaujams, ka februārī algas apmērs ir mazāks nekā augustā, pie nosacījuma, ka darbinieks nostrādājis visas dienas.

Detalizētāk iepazīties ar normāla darba laika ietvaros (5-6 dienas, 35-40 stundas) maksājamo minimālo stundas tarifa likmi 2021. gada mēnešiem varat Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē šajā sadaļā (atvērsies .doc formāta dokuments ar tabulām). Šī informācija gan vairāk ir noderīga tieši grāmatvežiem, jo neskatoties uz minimālās stundas likmes aprēķināšanas metodiku darba devējiem ir jāmaksā vismaz pilna minimālā alga par pilnu darba slodzi.

Kad tiks pārskatīta (palielināta) minimālā alga?

Tabulā, iespējams, pamanījāt,  ka minimālās mēnešalgas apmērs Latvijā netiek pārskatīts katru gadu. Ir periodi, kad tas noris tikai reizi trīs gados.

Lēmums par minimālās algas lielumu tiek pieņemts reizi gadā vai retāk. Tās apmēru nosaka Finanšu ministrija kopā ar Labklājības ministriju, pamatojoties uz valsts makroekonomiskajiem rādītājiem, darba tirgus īpatnībām un valsts budžeta iespējām. Tieši pēdējais aspekts ir īpaši svarīgs, jo lielai daļai valsts sektorā strādājošo atalgojums ir piesaistīts tieši pie minimālās algas un tiek reizināts ar noteiktu koeficientu.

Minimālo atalgojumu par pilnas slodzes darbu beigās apstiprina Ministru kabinets. Plašāku informāciju par pārskatīšanas kārtību varat atrast MK noteikumos Nr. 563 (18.08.2016.) ”Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība” (skat. šeit).

Cik liela ir minimālā alga Lietuvā un Igaunijā 2024. gadā? 

Baltijas mērogā vislielāko minimālo algu 2024. saņems Lietuvas iedzīvotāji – 924 EUR/mēn. Igaunijā minimālā alga 2024. gadā būs 820 EUR/mēn. Tas nozīmē, ka minimālā darba alga Latvijā 2024. gadā būs par 224 EUR mazāka kā Lietuvā un par 120 EUR mazāka kā Igaunijā.

Nobeigums

Pēdējo 30 gadu laikā minimālā alga ir būtiski pieaugusi, taču nav atrisinājusi mazo algu problēmu. Ja šobrīd jau ilgstoši saņemat minimālo atalgojumu un jums nav citi, papildus ienākumi, ir laiks apsvērt iespēju paaugstināt kvalifikāciju vai mainīt nodarbošanos. Lai arī minimālā alga nodrošina minimālus ienākumus, tomēr tie nav pietiekami, lai iekrātu pienācīgu kapitālu pensijai. Arī darbu zaudējot, bezdarbnieka pabalsts būs mazāks nekā to varētu vēlēties.

Vēsturiski minimālais mēneša atalgojums Latvijā ir ieviests, lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar mazām algām. Šobrīd lielāko ieguvumu bieži gūst valsts iestādēs strādājošie, kuru alga ir piesaistīta minimālajai pēc noteikta koeficienta.