Minimālā alga

Minimālā darba alga ir zemākais mēneša darba atalgojums, ko darba devējiem ir obligāti jānodrošina darbiniekiem par pilnu darba slodzi normāla darba laika ietvaros.

Kopš neatkarības atjaunošanas minimālā alga Latvijā ir pieaugusi vairākus simtus reižu. Vai kāds vēl atceras 1991. gadu, kad mazākais oficiālais mēneša atalgojums bija 0,83 Ls? Protams, lielu daļu no pieauguma ir “noēdusi” inflācija, taču aplūkojot minimālās algas likmes pa gadiem (skat. tabulu) varam brīnīties par to kā laika gaitā ir palielinājusies mūsu rocība.

Minimālā alga 2022. gadā

Šobrīd tiek prognozēts, ka 2022. gadā minimālā mēnešalga būs 500 EUR, t.i. identiska atalgojumam 2021. gadā. Statistika liecina, ka minimālo atalgojumu un mazāk Latvijā saņem vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku.

Minimālās algas izmaiņas 1991. – 2022. gadam

Gads Spēkā stāšanās datutms Minimālā mēneša darba alga Minimālā stundas tarifa likme
1991 01.janv 0,83 Ls
1991 01.apr  0,95 Ls 0,006
1991 01.sept 1,3 Ls
1991 15.nov 1,4 Ls
1992 01.janv 2,3 Ls
1992 01.febr 3,35 Ls
1992 16.apr 5 Ls 0,03
1992 01.jūn 7,5 Ls 0,04
1993 01.maijs 15 Ls 0,09
1994 01.apr 22,5 Ls 0,133
1994 01.okt 28 Ls 0,165
1996 01.apr  38 Ls 0,225
1998 01.janv 42 Ls 0,251
1999 01.janv 50 Ls 0,296
2001 01.jūl 60 Ls 0,355
2002 01.jūn 60 Ls 0,357
2003 01.janv 70 Ls 0,419
2004 01.janv 80 Ls 0,474
2006 01.janv 90 Ls 0,535
2007 01.janv 120 Ls 0,713
2008 01.janv 160 Ls 0,962
2009 01.janv 180 Ls 1,083
2010 01.janv 180 Ls 1,083
2011 01.janv 200 Ls 1,189
2012 01.janv 200 Ls 1,189
2013 01.janv 200 Ls 1,203
2014 01.janv 320 EUR 1,933
2015 01.janv 360 EUR 2,166
2016 01.janv 370 EUR
2017 01.janv 380 EUR Aprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
Aprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
2018 01.janv 430 EUR Aprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
2021 01.janv 500 EUR Aprēķina 1x mēnesī pēc formulas.
2022 N/A 500 EUR Aprēķina 1x mēnesī pēc formulas.

(Avots: Labklājības ministrija,)

Kas nosaka minimālās algas lielumu?

Mazākā iespējamā atalgojuma par pilnu darba dienu apmēru Latvijā reglamentē Darba likums un  Ministru kabineta (MK) noteikumi.

Darba likuma 61. pants (skat. šeit) nosaka, ka minimālā darba samaksa nevar būt mazāka par MK noteikto.  Šobrīd spēkā esošie MK noteikumi Nr. 56  (24.11.2015.)“Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (skat. šeit) paredz, ka minimālā alga ir 500 EUR.

Minimālā stundas likme

Minimālo stundas likmi Latvijā nosaka pēc speciālas formulas, kas iekļauta jau pieminētajos MK noteikumos 3. pantā.

Minimālās stundas likmes formula: TLmin = MDA / h

  • TLmin– minimālā stundas tarifa likme EUR;
  • MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga saskaņā ar MK noteikumu  punktu;
  • h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Svarīgākais, kas jāzina darba ņēmējam – neatkarīgi no darba dienu skaita mēnesī darbiniekam par pilnu darba slodzi ir jāmaksā vismaz minimālā alga. Nav pieļaujams, ka februārī algas apmērs ir mazāks nekā augustā, pie nosacījuma, ka darbinieks nostrādājis visas dienas.

Detalizētāk iepazīties ar normāla darba laika ietvaros (5-6 dienas, 35-40 stundas) maksājamo minimālo stundas tarifa likmi 2021. gada mēnešiem varat Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē šajā sadaļā (atvērsies .doc formāta dokuments ar tabulām). Šī informācija gan vairāk ir noderīga tieši grāmatvežiem, jo neskatoties uz minimālās stundas likmes aprēķināšanas metodiku darba devējiem ir jāmaksā vismaz pilna minimālā alga par pilnu darba slodzi.

Kad tiks pārskatīta (palielināta) minimālā alga?

Tabulā, iespējams, pamanījāt,  ka minimālās mēnešalgas apmērs Latvijā netiek pārskatīts katru gadu. Ir periodi, kad tas noris tikai reizi trīs gados.

Lēmums par minimālās algas lielumu tiek pieņemts reizi gadā vai retāk. Tās apmēru nosaka Finanšu ministrija kopā ar Labklājības ministriju, pamatojoties uz valsts makroekonomiskajiem rādītājiem, darba tirgus īpatnībām un valsts budžeta iespējām. Tieši pēdējais aspekts ir īpaši svarīgs, jo lielai daļai valsts sektorā strādājošo atalgojums ir piesaistīts tieši pie minimālās algas un tiek reizināts ar noteiktu koeficientu.

Minimālo atalgojumu par pilnas slodzes darbu beigās apstiprina Ministru kabinets. Plašāku informāciju par pārskatīšanas kārtību varat atrast MK noteikumos Nr. 563 (18.08.2016.) ”Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība” (skat. šeit).

Baltijas mērogā vislielāko minimālo algu saņem igauņi, kuriem ir būtiski lielāka arī vidējā alga. Otrajā vietā ir lietuvieši, bet viņiem ir atšķirīga nodokļu aprēķināšanas kārtība un mēs esam trešajā vietā.

Nobeigums

Pēdējo 30 gadu laikā minimālā alga ir būtiski pieaugusi, taču nav atrisinājusi mazo algu problēmu. Ja šobrīd jau ilgstoši saņemat minimālo atalgojumu un jums nav citi, papildus ienākumi, ir laiks apsvērt iespēju paaugstināt kvalifikāciju vai mainīt nodarbošanos. Lai arī minimālā alga nodrošina minimālus ienākumus, tomēr tie nav pietiekami, lai iekrātu pienācīgu kapitālu pensijai. Arī darbu zaudējot, bezdarbnieka pabalsts būs mazāks nekā to varētu vēlēties.

Vēsturiski minimālais mēneša atalgojums Latvijā ir ieviests, lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar mazām algām. Šobrīd lielāko ieguvumu bieži gūst valsts iestādēs strādājošie, kuru alga ir piesaistīta minimālajai pēc noteikta koeficienta.