Eiro kalkulators

  • Eiro kalkulators konvertē  EUR uz latiem pēc oficiālā Latvijas bankas kursa.
  • 1 EUR = 0, 702804 LVL (lati).
  • *Summas tiek noapaļota pēc matemātikas principiem, apaļojot līdz veseliem centiem.
    Euro-Latvian Lats Converter