Kapitāla pieauguma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no kapitāla pieauguma ir 20%.

Kapitāla pieauguma nodokļa kalkulators

Aprēķiniet kapitāla pieauguma nodokli pāris sekunžu laikā.

Ja esat veikuši pierādāmus ieguldījumus aktīvā, tos vajag atrēķināt. Aprēķinam ir informatīva nozīme.

Kā aprēķina kapitāla pieauguma nodokli?

Aprēķina formula:

Svarīgi: Kapitāla pieauguma nodoklis = (Atsavināšanas cena – Iegādes cena un aktīvā veikto ieguldījumu vērtība) x Nodokļa likme.

Kas ir kapitāla pieauguma aktīvi?

  • Akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti
  • Ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos
  • Ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā
  • Intelektuālā īpašuma objekti
  • Nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības)
  • Parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos
  • Uzņēmums Komerclikuma izpratnē
  • Virtuālā valūta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē

Plašāku informāciju par kapitāla pieauguma nodokļa apmaksu varat atrast VID mājaslapā.